Kullanıcı Sözleşmesi

bedavainternet.info web sitesinden ziyaretçi veya kayıtlı kullanıcı olarak yararlanmak isteyenler, aşağıda bildirilen kullanım ve üyelik şartlarını okumak ve kabul etmekle yükümlüdür:

bedavainternet.info sitesi üzerinden sunulan bütün hizmetler, servisler, yazılım kodları, alan adları, içerikler, arayüzler, algoritmalar, videolar, ürün incelemeleri, çizimleri, modelleri, tasarımları ve diğer bütün unsurların sahipliği (3. Parti uygulamalar ve içerikler bunun dışındadır) bedavainternet.info‘ya aittir. Sunulan tüm servislerin yazılım, telif ve tasarım haklarının yasal sahibi bedavainternet.info’dur. Hizmetlerin, servislerin ve bunlarla ilişkili sayfaların kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması, değiştirilmesi ve işlenmesi yasaktır.

bedavainternet.info‘ya üyelik ve sitenin sunduğu hizmetlerden faydalanma, iş bu sözleşmede bildirilen hüküm ve koşulların kabul ve taahhüt edilmesine bağlıdır. bedavainternet.info sitesini kullanan her birey, mezkur hüküm ve koşulları kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

HÜKÜM VE KOŞULLAR

 

 • Bu sözleşmeyi kabul eden tüm üyeler, 18 yaşını doldurmuş ve sözleşme yapabilmek için gerekli olan yasal yetkinliğe sahip olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır. Keza üyeler, iş bu sözleşmenin kabulüyle bedavainternet.info sitesine giriş yapma yetkisinin bulunduğunu, siteye giriş yaparken ve sitede sunulan hizmetleri kullanırken tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu da zımnen onaylamış ve ifade etmiştir.
 • Kişiler bu siteye Facebook ya da Twitter üzerinden bağlanabilir ve üyeliğini bu suretle gerçekleştirebilir. Fakat bedavainternet.info sunduğu hizmetlerin kullanımı için üyeliği mecburi hale getirmemiş, puanlama, yorumlama, profil oluşturma ve benzeri eylemler için kayıt olunmasını gerekli kılmıştır.
 • Her üye, sitede yayınlamış olduğu eleştiri, yorum, görüş, yazı ve diğer tüm materyallerin ve içeriklerin (bundan sonra yalnızca “içerik” olarak anılacaktır) 3. Şahısların sinai mülkiyet, fikri ve şahsi haklarını çiğnemediğini, yüklediği içeriğin Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 5651 sayılı kanun maddesine ve cari olan mevzuata uyduğunu, mezkur içeriğin suça teşvik etmediğini yahut suç niteliği taşımadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır. Üyenin kullandığı içerik yasalara aykırı ise veya 3. Şahısların haklarına zarar veriyorsa, söz konusu durum tarafımızdan tespit edildiğinde; bedavainternet.info bu içeriği –hiçbir uyarıda bulunmaksızın ve izin almaksızın- sitesinden kaldırma ve üyenin kaydını silme hakkını saklı tutar. Bu durumda bedavainternet.info ilgili üyeye karşı hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

 

bedavainternet.info sitesinin izin vermediği eylemler ve davranışlar anahatlarıyla aşağıda listelenmiştir:

(a-) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna uymayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin benimsemiş olduğu temel değerlere ve Atatürk’ün şahsına yönelik aşağılayıcı ve karalayıcı tüm içeriklerin yayınlanması yasaktır.

(b-)Dolandırıcılık: Bu siteyi dolandırma amaçlı kullanmak memnudur.

(c-) Taciz-hakaret: Sitemiz düşünce hürriyetine saygılıdır. Fakat üyelerimizin kendilerini diledikleri gibi ifade ederken başkalarının haklarını hiçe saymalarına, taciz etmelerine, karalamalarına, aşağılamalarına ve hakaret etmelerine izin verilmemektedir. Bu site, kişilik haklarını korumayı prensip edinmiştir. Öte yandan sitede kişi ve/veya gruplar dil, din, ırk ve milliyet, etnik köken, cinsiyet gibi özellik ve tercihlerinden dolayı aşağılanamaz, karalanamaz, kendilerine saldırgan davranışlarda bulunulamaz, tehdit ve şantaj yapılamaz. Sitede hiçbir üye, kişilik haklarını ve özel hayatın gizliliğini ihlal edici paylaşımlarda bulunamaz.

(d-)Fuhuş, pornografi ve müstehcenlik: İşbu sözleşme gereği sitede adult içeriklerin yayınlanması yasaktır. Bu nitelikteki görseller, yazılar ve diğer materyaller ile bilhassa çocuk/ergen çıplaklığını, pornografisini ve bilimum çocuk cinsel istismarını konu alan (mezkur fiilleri özendirici veya çağrıştırıcı içerikler de dahil olmak üzere) memnudur. Öte yandan Türk Ceza Kanunu’nda müstehcen olarak bildirilen tüm içerikler de aynı şekilde yasaktır.

(e-)Narkotik maddeler ve farmakolojik ürünler: Reçeteyle satılan ve doktor kontrolünde kullanılması gereken tüm farmakolojik ürünler ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kapsamındaki ve bağımlılık yapıcı tüm maddelerin tanıtımına, pazarlanmasına, reklamına, önerilmesine, kullanımının aracılık edilmesine ve tedarikine dair bütün içerikler, izin vermediğimiz içerikler arasındadır.

(f-)Şiddeti ve intiharı teşvik etme: Kişi veya kişileri intihara yönlendirme, teşvik etme, şiddeti sergileme ve benzeri eylemler mutlak surette memnudur. Buna binaen, yaralama, adam öldürme, parçalama, vahşet ve psikolojiyi olumsuz etkileyen diğer tüm unsurları ihtiva eden, intihara yönelten tüm içerikler kesin olarak yasaktır.

(g-)Silahların ve patlayıcı maddelerin teşviki: bedavainternet.info, yasadışı silahların ve patlayıcı maddelerin yapımına, pazarlanmasına ve kullanımına yönelik tüm içerikleri yasaklamıştır.

(h-)Yarışma, bahis, kumar: Kumara yönelik olan veya kumar oynanması amacıyla imkan ve yer temini sağlayan tüm içerikler ile, tarafımızdan yazılı izin alınmadan; bahis, takas, yarışma, reklamcılık ya da piramit şemaları ve benzeri ticari satışlar/faaliyetler gerçekleştirmek için kullanılacak tüm içerikler yasaktır. bedavainternet.info bu hususta asla taviz vermemiş olup bundan sonra da vermeyecektir.

(i-)Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının ihlali: Sitede başkalarının fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden içeriklerin yayınlanması yasaktır. Her kullanıcı bu konuda üzerine düşeni eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Üyeler yalnızca fikri ve sınai mülkiyet haklarının kendisinde olduğu (asıl sahibi veya ilgili materyalin kullanımına, yayınlanmasına ve dağıtımına yönelik hakların yasal lisans sahibi olmak suretiyle) dijital çalışma, yazı, fotoğraf, resim ve diğer içerikleri sitede paylaşabilir. Üyenin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olmadığı (diğer üyelere ait olsun veya olmasın) yazı, resim, fotoğraf ve başka herhangi bir içeriği mezkur hak sahibinin izni olmadan kopyalaması, kullanması, yayınlaması, dağıtması ve umuma iletmesi yasaktır. Söz konusu fiillerin tespiti halinde bedavainternet.info onu ihlalin gerçekleştirildiği içeriği şikayet olsun veya olmasın kaldırma ve gerekiyorsa ihlal suçunu işleyen üyeleri siteden uzaklaştırma hakkına sahiptir. 3. Şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarına aykırı davranışlarda bulunan kullanıcılar, bu eylemlerden ve sonuçlarından kaynaklanan zararları karşılamak ve tazmin etmekle yükümlüdürler.

Tüm kullanıcılar iş bu sözleşmenin kabul ederek ve içerikleri kendi iradeleriyle siteye yükleyerek, bu içeriklerin yayınlanmasına izin vermiş olmaktadırlar.

(j-)Bilişim suçları: Yasalar tarafından suç olarak kabul edilen eylemleri müdafaa eden, suça teşvik eden, haksız rekabeti tetikleyen, yasadışı/korsan bir bilgisayar programının reklamını ve dağıtımını yapan, bir veya birden çok bilgisayar virüsünün dağıtımını gerçekleştiren bütün içerikler herhangi bir izin ve ihtar olmaksızın siteden kaldırılacaktır. Gerektiğinde herhangi bir ikazda bulunulmaksızın mezkur eylemleri gerçekleştiren üyeliğe son verilebilecektir.

(k-)Ziyaretçi ya da üye şikayetleri: Belirtilen bu unsurlardan biri veya birkaçını tespit eden ziyaretçi ya da üyeler, bedavainternet.info sitesine gerekli uyarıları bildirmekten imtina etmemelidir. Uyarılar ivedilikle bedavainternet.info sitesinin ilgili birimleri tarafından incelemeye alınacak ve gerekli müdahalede bulunulacaktır.

(l-) Bedavainternet.info‘nun belirlediği kriterler: Kullanıcılar tarafından siteye yüklenecek ve sitede barındırılacak tüm yorum, görüş ve içeriklerde bedavainternet.info‘nun belirlemiş olduğu ‘yükleme sınırları’nın göz önünde bulundurulması zorunludur. Bahse konu yükleme sınırlarının denetlenmesi için kullanılan yazılımda olası bir problem veya hata tespit edilse bile kullanıcılar bildirilen sınırları gözetmekle yükümlüdür. Siteyi kullanan her kullanıcı tüm bu şartları kabul ve taahhüt etmiştir.

Bedavainternet.info‘nun belirlemiş olduğu sınırlara riayet etmeyen ve sitenin formatına uymayan içerikler yayınlar yayınlamak, bu nitelikte yorum ve eleştiriler yapmak, bedavainternet.info‘nun ilgili içeriği hiçbir ihtar ve izin gerekmeksizin siteden kaldırmasını ve üyenin hesabını kapatmasını gerektirir.

Bedavainternet.info‘nun koyduğu diğer kurallar şunlardır:

Yorumların ve eleştirilerin hiçbirinde aşağılayıcı, hakaret ve küfür içerikli bir ifade bulunamaz. İstihfaf ve istihya niteliği taşıyan içeriklerin yazımı memnudur. Bir üyenin hakarete maruz kalması durumunda ilgili cevap, yorum, açıklama ve eleştirilere cevap vererek ikili tartışma ortamı oluşturamaz. Bu durumda yalnızca bedavainternet.info yönetimi bilgilendirilmelidir. Yönetim gereken müdahaleyi sağlayarak sitede huzur ve sükuneti temin edecektir.

Bedavainternet.info‘da yorum-eleştiri yazmak ve karşılıklı yazışmak, belirli kriterler dahilinde gerçekleştirilebilir. Tüm bu kriterler, yazı yazılabilir tüm form kutuları ve diğer alanlar için caridir.

 

İnternet sitesinde bedavainternet.info olmadan gerçekleştirilen tüm promosyon faaliyetleri ve reklamlar yasaklanmıştır. Öte yandan spam içerik niteliği taşıyan yorum gönderimi de yasak kapsamında olup; yasağa uyulmaması durumunda hiçbir ihtar ve izne gerek olmadan üyelik sona erdirilebilecektir.

 • YASAL MÜKELLEFİYET: Her üye siteye yüklemiş olduğu içeriklerden bizzat sorumlu olup, bildirilen sınırlamaları ihlal eden içerikler paylaştığı saptanmış kullanıcılara hak sahibi 3. Şahısların, devletin ve yargı makamlarının yöneltmiş olduğu bütün cezai ve hukuki yaptırımlardan yine şahsın kendisi münferiden sorumlu olacaktır. Bu çerçevede mevzubahis içerikten bedavainternet.info hiçbir şekilde yükümlü tutulamaz.
 • İş bu sözleşme şartları gereğince, bedavainternet.info web sitesinde daha kapsamlı olarak bildirdiği bazı uygulamaları da üyelerin hizmetine verebilir.
 • info’nun sağlamış olduğu tüm yayınlar hizmet markası, marka, ticari sır, patent ya da başka mevzuat hükümleri uyarınca ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince koruma altındadır. İş bu sözleşme gereğince, bedavainternet.info tarafından bedavainternet.info´ya ait olan içerik üzerinde, bu siteyi kullanmakta olan tüm kullanıcılara yalnızca ticari olmayan ve kişisel kullanım için; dünya genelinde, münhasır olmaksızın, alt lisansının verilemediği, devredilemeyen bir lisans tahsis edilmektedir. Kişisel kullanım haricinde; ticari amaçlı ya da reklam amaçlı olarak bedavainternet.info´a ait herhangi bir içeriğin, bedavainternet.info yazılı onayı alınmaksızın kullanmak, çoğaltmak, modifiye etmek, dağıtmak, depolamak/saklamak memnudur.
 • Sitede bulunan bilgilerin doğruluğundan, güncelliğinden, kalitesinden, performansından, pazarlanabilirliğinden, belirli bir amaca uygunluğundan, şartlarından ve sitede yer aldığı halde bildirilen bu unsurlarla ilişiği bulunmayan yahut bunlarla ilişkili diğer tüm bilgilerin, hizmetlerin ve ürünlerin etkisinden, tamlığından yana sarihen veya zımnen verilen herhangi kesin bir güvenç, taahhüt ve garanti mevcut değildir.
 • info dahilinde 3. şahıslar tarafından sağlanmakta olan ya da yayınlanan herhangi bir içeriğin doğru ve tam olması için çalışılmaktadır. Ancak yine de bedavainternet.info ve ekibi, bu içeriklerden sorumlu tutulamaz. 3. şahıslar tarafından sağlanmış ve yayınlanmış bilgiler, içerikler, görsel ve işitsel öğeler, hukuka uygunluk ve doğruluk bakımından, fiili gerçekleştiren 3. şahısların yükümlülüğü kapsamındadır. bedavainternet.info, 3. şahısların sağladığı içeriklerin ve hizmetlerin doğruluğunu, güvenliğini, yasalara uygunluğunu garanti ve taahhüt etmez.
 • Tüm üyeler, siteye giriş yapabilmek için gereken yardımcı servisleri ve ekipmanları temin etmekten ve muhafaza etmekten münferiden kendileri mükelleftir.
 • info, site kapsamında sunduğu hizmetleri, içerikleri ve site tasarımını istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Sunulan bu hizmetlerin hiçbiri, herhangi bir kullanıcıya tahsis edilmiş özel bir hak ve kazanım değildir.
 • info, kullanıcıların tarafına iletmiş olduğu bilgileri “Gizlilik Politikası” ve gerek 3. şahıslar gerekse üyelerile gerçekleştirdiği sözleşmelerin ihtiva ettiği hüküm ve koşullara bağlı kalarak işleme, kullanma, bir veritabanında sınıflandırma ve saklama hakkına sahiptir. Öte yandan bedavainternet.info kullanıcıların Facebook İD, Facebook kullanıcı adı, elektronik posta adresi, doğum tarihi, tarih ve saat, tarayıcı kimliği ile İP adresi gibi tüm bilgileri 5651 sayılı Kanun ve ilişkili yönetmelikler çerçevesinde muhafaza etmekle görevlidir.
 • Devlet kurum ve kuruluşlarının, yargı mercilerinin, gerçek ya da tüzel kişilerin bazı durumlarda tarafımızdan istediği kullanıcı bilgileri vardır. Söz konusu durumda bedavainternet.info‘nun Türk Ceza Kanunu ya da 5651 Sayılı Kanun uyarınca devlet kurum ve kuruluşlarının ya da yargı mercilerinin talep etmesi halinde hemen; kullanıcının izni alınmaksızın kullanıcı hakkında istenen tüm bilgileri ibraz etme hakkı vardır.
 • info, Open Graph teknolojisi ile kullanıcıların Facebook profillerinde site kullanım sınırları içerisinde paylaşımda bulunma hakkını taşır. Bedavainternet.info sitesine Facebook hesabıyla bağlanan üyeler, bedavainternet.info‘nun bu hakka sahip olduğunu kabul ve taahhüt ederek gerekli izni vermiş sayılacaklardır.
 • İş bu sözleşme; kullanıcının üyeliği devam ettiği müddetçe cari olacaktır ve her iki taraf için bağlayıcı olacaktır. Bedavainternet.info, bu sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak güncelleme hakkına haizdir. Üyeler siteye giriş yaptıklarında ve siteyi kullanmaya devam ettiklerinde, sözleşmenin güncellenmiş halini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 • info, verdiği hizmetlerin belli bir amaca uygunluğu, kalıcılığı, güncelliği, işlevselliği, hatasızlığı, doğruluğu dahil olmak üzere sarihen veya zımnen herhangi bir garanti vermez. bedavainternet.info, gerektiğinde uygulamayı ve hizmetlerini sonlandırabilir ya da geçici bir süreliğine duraklatabilir. Bu eylemlerden dolayı bedavainternet.info, hiçbir üyeye karşı sorumlu değildir.
 • info, sağladığı servislerin stabil ve kesintisiz çalışabilmesi için üzerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirecektir. Fakat internet erişim hizmetinin alındığı servis sağlayıcısından kaynaklı sistemsel bir arızalardan, aksaklıklardan, sistem bakımlarından ve diğer zorlayıcı faktörlerden bedavainternet.info servislerinin de etkilenme riski vardır. Söz konusu durumlarda bedavainternet.info, servislerini yeniden hizmete sunabilmek adına elinden geleni yapacaktır. Lakin direkt müdahale yetkisinin olmadığı ilintili servis arızalarında ve hatalarında bedavainternet.info‘nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üyelerin kabul etmekle yükümlü olduğu bu kullanıcı sözleşmesi icra ve yorumundan kaynaklanan ve taraflar arası müzakerelerle çözüme kavuşturulamayan tüm uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin hükmüne başvurulacaktır.
 • Üye, siteyi kullanmakla iş bu kullanıcı sözleşmesinde beyan edilen her şeyi okuduğuna, anladığına ve bütün hükümleri hiçbir istisna olmaksızın onayladığına dair ikrar, beyanat ve taahhütte bulunmuştur.
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizin daha fazla kampanya yayınlaması için reklam gelirine ihtiyacı var için lütfen reklamların engellemeyin :(